Waarom Registreren?

Volgens de statuten staat het lidmaatschap van de NDP open voor een ieder die de Surinaamse nationaliteit bezit, geen lid is van een andere als zodanig geregistreerde politieke partij in Suriname en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
Elk lid wordt geacht te handelen overeenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Partij en tevens de Partij en haar organen niet in diskrediet te brengen.

Indien u zich kunt vinden in de doelstellingen van de Partij, kunt U zich nu als lid van de NDP opgeven door het inschrijvingsformulier af te drukken, zorgvuldig en compleet in te vullen en tenslotte te ondertekenen. U kunt dit vervolgens opsturen of inleveren bij de ledenadministratie in OCER aan de H.D. Benjaminstraat te Paramaribo of afgeven aan een leidinggevende van de Partij op landelijk -, afdelings- (districts-) of subafdelings- (ressort-) niveau.
Na verwerking van uw gegevens ontvangt u dan uw lidmaatschapskaart en kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de NDP.

N.B. Indien u niet de Surinaamse nationaliteit bezit kunt u wel buitengewoon lid worden van de NDP. U heeft dan weliswaar geen stemrecht in de vergaderingen, maar kunt verder aan alle activiteiten deelnemen.

Welkom bij de NDP !

Contributie betalen kan nu op verschillende manieren:

 1. Stort uw contributie voor een half of heel jaar (resp. SRD 6 of SRD 12) op bankrekening:
  Landbouwbank N.V. 520.828.8 t.n.v. NDP Special Account
 2. Elke dinsdag en donderdag overdag op het secretariaat in OCER, dr H.D. Benjaminstraat 56, Paramaribo
 3. Als proef kunt u de contributie nu ook als volgt betalen:
  Stuur een SMS met uw naam (familienaam, voornaam) en ID-nummer naar nummer 08780020.
  De NDP ontvangt dan SRD 1,00 zijnde uw contributie over 1 maand.
  U ontvangt direct een SMS-je retour ter bevestiging van uw betaling.
  N.B. Binnenkort komen er ook nummers om (grotere) donaties eveneens op deze wijze te kunnen “overmaken”.

Donateurs:
Stort uw financiële bijdrage op bankrekening:
Landbouwbank N.V. 520.828.8 t.n.v. NDP Special Account

of draag uw bijdrage contant af aan het secretariaat van de NDP in OCER!

 

Betaling vanuit het Buitenland
Ook vanuit Nederland is 
het mogelijk om donaties en contributie via uw rekening over te maken.
U wordt in dat geval verzocht een e-mail te sturen naar ndpsur@sr.net waarna we u nader zullen instrueren hoe te handelen.