‘Propaganda bij uitreiken oproepingskaarten verboden’


FINAL-LOGO-ELECTIONS-2015_RBG_DetailfotoPARAMARIBO – Ongeveer elfhonderd colpolteurs beginnen maandag met de landelijke distributie van de oproepingskaarten. Gedurende twee weken gaan ze huis-aan-huis om de stemkaarten aan de ruim 353.000 kiezers te verstrekken.

Elke colpolteur gaat op pad met twee getuigen die door de hoofdstembureaus geselecteerd zijn. Het zijn mensen die door de politieke partijen en partijcombinaties die aan de verkiezingen deelnemen, zijn voorgedragen.  President Desi Bouterse en echtgenote nemen tussen tien en elf uur ‘s morgens hun kaarten in ontvangst.
Elke vorm van politieke propaganda, op welke wijze dan ook, is verboden, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan  de Ware Tijd. Bij de instructie is onder meer aangegeven dat men niet gekleed mag gaan in de kleuren van de politieke organisaties. De distributie van de oproepingskaarten wordt zo neutraal mogelijk gehouden. De colpolteurs staan onder toeziend oog van een controleur die vervolgens directieven ontvangt van de hoofdcontroleurs. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) voert ook controle-activiteiten uit in het veld.

Na deze eerste ronde komt er een evaluatie en eventuele onbestelde oproepingskaarten worden dan in een tweede en mogelijk ook een derde ronde verstrekt. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Nickerie verwacht geen calamiteiten bij de verstrekking van de oproepingskaarten.

In het verleden is het voorgekomen dat burgers weigerden oproepingskaarten te ontvangen en werden er zelfs honden losgelaten op de colpolteurs. Naast een identiteitsbewijs is de oproepingskaart noodzakelijk om tot de stemming op 25 mei toegelaten te worden.