Preambule


Met de vervanging van het oprichtingsstatuut van oktober 1987 en de totstandkoming van dit nieuw Statuut presenteert de Nationale Democratische Partij (N.D.P.) een vernieuwd politiek-organisatorisch fundament voor het functioneren in de eerste decennia van de 21e eeuw.
Met dit fundamenteel document gaan wij als Partij vastberaden de nieuwe politieke uitdagingen van dit nieuwe tijdperk tegemoet.

Dit Statuut beschrijft in grote lijnen volgens welke organisatorische conceptie de NDP haar verworven politieke sterkte in de Surinaamse gemeenschap zal behouden en uitbreiden.

Wij hebben als Partij in het verleden harde keuzen moeten maken en zijn als individuele leden deze laatste decennium getuige geweest van ernstige politieke uitdagingen, waarop wij dankzij onze organisatorische graad adequaat op hebben ingespeeld.

De Partij stamt uit de Revolutie van 1980 en wordt gedreven door de daaruit voortvloeiende politieke ideologie, welke onverkort vervat is in de toen geproclameerde en nog steeds van kracht zijnde “Vier Vernieuwingen” van de Revolutie namelijk, de vernieuwing van de Politiek-bestuurlijke orde, de Sociaal-maatschappelijke orde, de Economische orde en de Educatieve orde.
De legitieme partijaspiraties die uit deze vernieuwingsgedachte zijn afgeleid worden permanent nagestreefd.

Ik heb als Voorzitter van de Partij – namens de Leden – de eer om dit Statuut van de volgende Preambule te voorzien:

“WIJ LEDEN VAN DE NATIONALE DEMOCRATISCHE PARTIJ IN VERGADERING BIJEEN, IN OVERWEGING  NEMENDE DAT WIJ ALS POLITIEK BEWUSTE  SURINAMERS, ONS CONFORM DE GRONDWET POLITIEK ORGANISEREN, IN OVERWEGING NEMENDE HET BELANG OM DUIDELIJKE RICHTLIJNEN AAN TE GEVEN VOOR HET SUCCESVOL OPEREREN VAN ONZE POLITIEKE PARTIJ VERLENEN ONZE GOEDKEURING AAN DIT STATUUT. “

Namens de Leden van de Nationale Democratische Partij,

Desiré D. Bouterse,
Voorzitter
Leave a Reply