Sipaliwini

Naam Foto 1. JABINI, STUART HUGO  

Wanica

RESSORT DE NIEUW GROND 0. –   RESSORT DOMBURG 0. –   RESSORT HOUTTUIN 0. –   RESSORT KOEWARASAN 0. –   RESSORT KWATTA 1. RAMKHELAWAN, RAJEN DHARMRADJ 2....

Wanica

Naam Foto  1.  ABRAHAMS Gehuwd GORLITZ, DIANA LILY    2.  BIEKRAM, HENK LOUIS  3.  KARTOWIRJO, RODGERS SOEKIMIN

Wanica

Naam Foto 1. PAHLAD, CHARLES REWINDRENATH   2. VISHNUDATT, THEODORUS LOUIS JAIBINDRANATH   3. ABDOEL, MOHAMED AMZAD

De Sociaal-Economische Orde

Krachtige ontwikkeling van de binnenlandse industrie Gebruikmaken van nieuwe technologieën Vergroting van de exportproduktie Bouwen van een zeehaven Scheppen van voldoende arbeidsplaatsen Oplossen...

De Educatieve Orde

Goed en modern onderwijs over het hele land Gratis basisonderwijs over het hele land Afstemming onderwijs op nationale doelen Invoering basisstudiebeurs voor hoger onderwijs Binnen vijf jaar alle...

De Sociaal-Maatschappelijke Orde

Iedere Surinamer heeft recht op een stuk grond Eigen woning; bouw van 1500-4000 woningen per jaar Gezondheidszorg bereikbaar voor iedereen Normen en waarden zullen worden hersteld Goed drinkwater...

De Politiek-Bestuurlijke Orde

Grondwetswijziging Institutioneel versterken van de RR en DR Geen partijpolitiek met ministeries bedrijven Toepassen van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in de overheidsadministratie...

Preambule

Met de vervanging van het oprichtingsstatuut van oktober 1987 en de totstandkoming van dit nieuw Statuut presenteert de Nationale Democratische Partij (N.D.P.) een vernieuwd politiek-organisatorisch...

Naam, Zetel en Duur, Doel, Middelen

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging is genaamd Nationale Democratische Partij en wordt in de Statuten “de Partij “ genoemd. Zij kan worden aangeduid als de N.D.P. en heeft haar zetel...