NDP jongeren wroko man dey boodschap


NDP jongeren: Wrokoman dey boodschap
logoWij jongeren van de NDP feleiciteren alle “wrokomans (uma’s)” die dag en nacht arbeiden om ons geliefd land Suriname op te bouwen.
De arbeider is van eminent belang voor de ontwikkeling van elke natie. Wij weten dat vooruitgang en ontwikkeling niet tot stand komen zonder de inzet van de factor mens. Op deze wrokoman dey is het daarom ook van belang om stil te staan bij de factor arbeid. Daarom is 1 mei, de dag van de arbeid een welverdiende dag om de arbeider in de watten te leggen.
Wij als jongeren van deze natie gaan niet voorbij aan de inzet, trouw en toewijding van de Surinaamse arbeider binnen elke ontwikkelings- en productiesector. Wanneer wij in ogenschouw nemen de ontwikkelingen en progressie binnen de agrarische, mijnbouw, en educatie sector , valt het op dat deze progressie mede tot stand komt door de bijzondere bijdrage van de arbeider.
Wij jongeren van deze natie, juichen daarom de vele initiatieven en inzet van de huidige regering toe, op het stuk van het scheppen en creeren van arbeidsplaatsen binnen deze snel ontwikkelende productiesectoren , zodat de werkloosheid significant kan worden teruggedrongen en alle Surinamers reële kansen krijgen om te arbeiden en een eigen inkomen kunnen verwerven.
Welliswaar willen wij op deze “wrokoman dey” ook de aandacht vragen voor arbeiders die nog onder niet ideale omstandigheden arbeid verrrichten tegen een minimaal loon. Wij roepen vanhieruit alle actoren op die zich sterk maken te werken aan en het waarborgen van een gezonde en veilige arbeidsmarkt, om zich in te zetten voor deze groep.
Ook staan wij stil bij en zijn wij solidair met hen die willen arbeiden maar dit niet kunnen vanwege beperkte mogelijkheden met name, de Surinamers met een geestelijke en/ of lichaamlijke beperking.
Wij roepen alle instanties, instituten en actoren in de samenleving op die zich sterk maken voor het versterken en beschermen van de positie van de arbeider, deze groepen tegemoet kunnen komen in hun streven te arbeiden voor de natie.
Laten wij gezamelijk met alle actoren werken aan het verbeteren, versterken en beschermen van de positie van elke arbeider in ons land. Wij feliciteren een ieder die arbeid voor deze natie, niet alleen in Suriname maar ook in het buitenland. Wroko de fu du, mek un wroko makandra fu tjari Sranan moro hey! Gado de wi fesi man, wan switi wrokoman dey

Het bestuur van de NDP Jongeren
Leave a Reply