Meriam Asodanoe | Jongeren Voorzitter | Disrtikt Para


Meriam Asodanoe is jongeren voorzitter van de NDP in het distrikt Para. Voorheen was zij jeugdparlementslid en is bij de laatsgehouden verkiezingen afgetreden. Samen met de NDP-jongeren van Para, zal zij door middel van het organiseren van activieiten, haar leeftijdsgenoten voorbereiden op de komende verkiezingen.“Ik ben nu 25 jaar en als ik snel een optel en aftrek sommetje maak, ben ik intussen tien jaren lid van deze partij”.

Meriam is studente aan de stichting Polytechnic College Suriname (PTC) en momenteel werkzaam bij N.V Grassalco op de afdeling bouw en constructie. Als tiener stapte zij in de jongeren afdeling van de partij omdat zij de mening toen al was toegedaan dat de NDP de enige niet racistische partij is in Suriname. Verder is het volgens haar bewezen dat de NDP oor heeft voor de jeugd en werkt met de ideen die door hun worden aandragen.

Haar periode als jeugdparlementarier heeft zij als leerrijk ervaren. De vergaderingen, trainingen en alle andere activiteiten welke zij in de hoedanigheid van jeugdparlementarier heeft bijgewoond hebben bijzonder veel bijgedragen aan de Meriam van vandaag. Volgens haar heeft haar performance als jeugdparlementslid ervoor gezorgd, dat zij gevraagd is de functie van voorzitter van de jongeren binnen haar distrikt op zich te nemen.

Volgens haar is de politiek iets waar je vanzelf in beland. “Jongeren weten heel weinig over politiek en dat moet veranderen”. Zelf heeft ze momenteel geen plannen om zich verder te gaan verdiepen in de politiek omdat zij niet weet als ze daar ready voor is. “Het kan dat ik mezelf onderschat hoor in de meeste gevallen zien de mensen in mijn omgeving meer kwaliteiten in mij dan ik in mezelf zie, ik krijg die push van heel veel mensen.

Het moet haar van het hart dat jongeren hun rol in de samenleving op zich moeten nemen. In het bijzonder de jongeren van Para.
Leave a Reply