Hoofdbestuur


Artikel 12

  1. De Partij wordt bestuurd door het Hoofdbestuur.
  2. Het Hoofdbestuur bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal zeventien leden, met dien verstande dat een uitbreiding tot meer dan zeventien leden de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering behoeft. Voor het samenstellen en de werkwijze van het Hoofdbestuur wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement.
  3. De leden van het Hoofdbestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 4 (vier) jaar, met dien verstande, dat de fractieleider van de vertegenwoordiging van de Partij in de nationale volksvertegenwoordiging lid is van het Hoofdbestuur.
  4. De kandidaatstelling, de wijze van verkiezing van de voorzitter van de Partij, de leden van het Hoofdbestuur, van het Dagelijks Bestuur en de aanvulling van het Hoofdbestuur bij opengevallen plaatsen, worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.
  5. De leden van het Hoofdbestuur kunnen tezamen en/of afzonderlijk door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst, evenwel het Adviescollege gehoord.
  6. Het Hoofdbestuur draagt zorg voor het bekendmaken aan de Natie van het politiek (beginsel)- en verkiezingsprogramma van de Partij.
  7. Het Hoofdbestuur stelt in overleg met de Penningmeester, de begroting van de Partij vast.
  8. De Penningmeester en de Verificatie Commissie dragen zorg voor het jaarlijks publiceren van een financieel verslag of staat van inkomsten en uitgaven van de Partij in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en verder zoals vereist in de wettelijke regelingen ter regulering van politieke organisaties.

 

Artikel 13

  1. Het Dagelijks Bestuur van de Partij is belast met de dagelijkse leiding van de Partij.
  2. Het Dagelijks Bestuur van de Partij wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoorzitters, de secretaris en de penningmeester.Leave a Reply