Het Wetenschappelijk Bureau

 

1. Doel

Het doel van het Wetenschappelijk Bureau (W.B.) van de NDP is om het hoofdbestuur, de DNA fractie en andere organen waar nodig te ondersteunen bij het formuleren van het politiek beleid en het mede helpen bepalen van standpunten en visies voor de partij t.a.v. belangrijke sociaal-economische vraagstukken op nationale en internationale fora.

 

2. Taken

De met het doel samenhangende taken van het W.B. zijn:

  1. Het op vrijwillige basis samenbundelen van de leden met minimaal een HBO of academische opleiding of daaraan gelijkgesteld en zij die op grond van hun ervaring een bijdrage kunnen leveren.
  2. Het verzamelen van alle beschikbare informatie over de sectorale, regionale en nationale ontwikkeling van Suriname, alsmede de internationale ontwikkelingen die daarop van invloed kunnen zijn.
  3. Het verwerken van deze informatie tot een integraal ontwikkelingsprogramma.
  4. Het uitwerken van oplossingen van nationale sociaal-economische problemen, die aan de politiek besluitvormingsorganen ter keuze van implementatie kunnen worden voorgelegd.
  5. Het verzorgen en/of doen verzorgen van presentaties, seminars, workshops en kadertrainingen t.b.v. kaderleden en het beantwoorden van door hen gestelde vragen met een wetenschappelijke achtergrond.
  6. Het opbouwen van contacten met relevante organisaties in binnen- en buitenland voor het verkrijging van informatie ter ondersteuning van het werk van het W.B..

 

3. Bestuur

Het bestuur van het W.B. bestaat uit een dagelijks bestuur met een voorzitter, een 1e secretaris tevens plaatsvervangend voorzitter, een 2e secretaris tevens plaatsvervangend 1e secretaris en een aantal nader vast te stellen sector coördinatoren. N.B. Onder sector wordt verstaan: beleidsgebied waarover de partij een visie dient te formuleren.
De voorzitter van het W.B. is momenteel drs M. Kerpens.