De Sociaal-Maatschappelijke Orde


 • Iedere Surinamer heeft recht op een stuk grond
 • Eigen woning; bouw van 1500-4000 woningen per jaar
 • Gezondheidszorg bereikbaar voor iedereen
 • Normen en waarden zullen worden hersteld
 • Goed drinkwater voor iedere Surinamer
 • Richting geven aan het nationaal cultuurbeleid
 • Sport en recreatie optimaal stimuleren
 • Genderbeleid en jongerenparticipatie krachtig stimuleren
 • Verhogen AOV van 275 SRD naar 400 SRD
 • Verhogen kinderbijslag
 • Invoeren Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV)
 • Invoeren van een Algemene Pensioen Regeling
 • Beheersen van de criminaliteitLeave a Reply