De Sociaal-Economische Orde


 • Krachtige ontwikkeling van de binnenlandse industrie
 • Gebruikmaken van nieuwe technologieën
 • Vergroting van de exportproduktie
 • Bouwen van een zeehaven
 • Scheppen van voldoende arbeidsplaatsen
 • Oplossen van het grondenrechtenvraagstuk
 • Vergroting van het energieaanbod
 • Mijnbouwproduktie onder nationaal beheer
 • Ordenen van de kleingoudmijnbouw en oplossing milieuvraagstukken
 • Mijnbouwbeleid in het kader van duurzame ontwikkeling
 • Bosbouwbeleid in het kader van duurzame ontwikkeling
 • Krachtig stimuleren van de agrarische produktie
 • Ontwikkelen van de toeristische sector
 • Doelgericht en transparant immigratiebeleid
 • Het daadwerkelijk inzetten van ons eigen Surinaams kader
 • Wegenbouw in het binnenland en verbinding met Brazilië
 • Grondige herziening en aanpassing van het belastingstelsel
 • Betaalbare en stabiele prijzen voor de eerste levensbehoeftenLeave a Reply