De NDP jongeren op de kandidatenlijst


ndp logoDe kandidatenlijst van de NDP puilt uit van de jongeren, hiermee laat de NDP zichtbaar zien dat zij geloven dat de jongeren de toekomst van Suriname zullen zijn en dat de NDP het voortouw neemt als het gaat om verjonging. Overigens een woord dat door vele partijen wordt gebruikt maar niet zichtbaar is op de kandidatenlijsten van de partijen.

Eén van de jongelingen op de kandidatenlijst is Roché Hopkinson. Hij was zeer vereerd toen bleek dat hij deel mag gaan uitmaken van de groep nieuwe gemotiveerde mensen die straks in het DNA terecht zal komen. Hij doet dan ook net als de anderen nieuwelingen er alles aan om zich goed voor te bereiden om een goed job af te leveren. Eerlijk is eerlijk men heeft nu zoveel in vertrouwen in mij gesteld en dat wil ik niet beschamen, aldus Roché Hopkinson.

Op de vraag wat het doel is geweest van de NDP om de lijst dusdanig te verjongen, is het antwoord vrij simpel. De NDP is zich ervan bewust dat Suriname een jonge bevolking heeft met meer dan 60% jongeren en deze groep verdiend ook een stem binnen het regeerteam of van DNA. Het is vooruitstrevend te noemen om deze groep nu al de kans te geven en hierdoor worden ze later niet in ineens het diepe worden gegooid. De mix van Jong en Oud zal ervoor zorg dragen dat de ouderen de jongeren zullen begeleiden zodat men er straks klaar voor is als er moet worden overdragen.

Natuurlijk zal men zeggen dat de jongelingen te weinig ervaring zullen hebben. Maar wat is ervaring eigenlijk? De NDP heeft genoeg ervaring in de personen als bijvoorbeeld André Misiekaba, Jenny Simons, Richard Panka en de andere ervaren DNA leden. Zij zullen de jongelingen dan ook voorzien van hun ervaringen en zullen ook zorg dragen dat deze Jongelingen bepaalde misstappen niet hoeven te maken.

Kortom de NDP zal u wederom niet teleurstellen en de jongelingen zullen er alles aan doen om de weg die al bewandeld was verder te bewandelen voor een beter Suriname. Daarom stem NDP.