Beroepscommisie, Verenigingsjaar, Geldmiddelen


BEROEPSCOMMISSIE

Artikel 19

 1. Deze commissie wordt benoemd en samengesteld dor het Hoofdbestuur van de Partij voor de periode van 4 (vier) jaar. Ze bestaat uit minimaal 3 (drie) en maximaal 5 (vijf) leden van de Partij.
 2. De Beroepscommissie is belast met de rechtmatigheids- en politieke doelmatigheidstoetsing van beslissingen van het Hoofdbestuur, zoals royement, schorsing en ontheffing uit enige partijfunctie.
 3. Hoger beroep tegen een beslissing van de Beroepscommissie met betrekking tot een beslissing van het Hoofdbestuur is slechts mogelijk bij het Centraal Politiek Orgaan.

 

VERENIGINGSJAAR

Artikel 20

Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni daaraanvolgend.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 21

 1. De geldmiddelen van de Partij bestaan uit:
 • contributie van de leden;
 • donaties;
 • erfstellingen en legaten;
 • schenkingen;
 • alle overige legaal verkregen baten.
 1. Het Hoofdbestuur stelt het aandeel van de opbrengst van de contributie vast dat ter beschikking komt van de Afdelingen en Sub Afdelingen.
 2. De Partij vormt een fonds waaruit bijzondere activiteiten van de Partij kunnen worden gefinancierd.

 

Artikel 22

De Partij heeft een Financiële- en een Verificatie commissie. De samenstelling, taken en bevoegdheden van deze commissies worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Leave a Reply