Abdoelgafoer roept jongeren op te stemmen voor Bouterse


397NDP-jongerenleider Faisel Abdoelgafoer tevens UNMDG-jeugdambassadeur roept zijn leeftijdgenoten op om de komende verkiezing te stemmen op president Desi Bouterse. Hij zei dat de regering in drie en een half jaar op het gebied van jeugdontwikkeling veel heeft uitgevoerd. Hij noemde onder andere projecten in het onderwijs, de gezondheidszorg en sport. Abdoelgafoer ging op een bijeenkomst in Tammenga zaterdag uitvoerig in op zaken die gerealiseerd zijn door de regering.

Abdoelgafoer zei dat de president besloten heeft om schoolgeld af te schaffen voor kinderen tot en met voj-niveau. Alle kinderen kunnen kosteloos naar school gaan. Hij haalde aan dat de naschoolse opvang is gerealiseerd. De onderwijsresultaten kunnen beter worden door de opvang. Ook aan sport is er gedacht tijdens de naschoolse opvang, want overgewicht is een groot probleem. Abdoelgafoer haalde ook aan dat toen Bouterse nog in de oppositie zat, hij te kennen heeft gegeven dat er een ministerie zou komen van Sport- en Jeugdzaken. Dit heeft hij gerealiseerd.

Jongeren krijgen kansen 
De NDP-jongere merkte op dat kinderbijslag van SRD 3 naar SRD 30 is opgetrokken en daarvoor verdient Bouterse volgens hem een applaus. Hij haalde ook aan dat de president een bepaald bedrag heeft gereserveerd voor beginnende jonge ondernemers. Volgens Abdoelgafoer worden nu reeds meer dan zestig ondernemers ondersteund uit deze pot. Hij haalde ook aan dat kinderen tussen 0 en 16 jaar en 60-plussers gratis medische behandeling krijgen. Ook bij de spoedeisende hulp hoeft deze groep niet te betalen.

Er is volgens Abdoelgafoer veel gebeurd voor verbeteren van de positie van de jongeren. Hij zei dat de president beloofd heeft dat er een nieuw gebouw komt voor het Nationaal Jeugdparlement. Hij gaf de verzekering dat dit nog vóór 2015 zal plaatsvinden. De jongerenorganisaties hadden voor de verkiezingen ook gevraagd wat Bouterse zou doen om de sport te ondersteunen . “In drie jaar tijd, wat het Front nooit heeft gedaan, hebben wij meer dan 150 sportorganisaties ondersteund met sportmateriaal”, stelde Abdoelgafoer. Hij memoreerde ook dat jongeren huizen en terreinen toegewezen hebben gekregen. Dit gebeurde vroeger ook niet. Hij vroeg herhaaldelijk applaus voor de president. Abdoelgafoer zei dat NDP-jongeren in de ressort-, districtsraad en De Nationale Assemblee zitting hebben. Zij krijgen alle kansen om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Hij riep de jongeren op om massaal op NDP te stemmen.
One thought on “Abdoelgafoer roept jongeren op te stemmen voor Bouterse

Leave a Reply