Sub Afdeling


Artikel 15

De Sub Afdeling is het hoogste vertegenwoordigend partijorgaan in het desbetreffende ressort. De Sub Afdeling wordt geleid door een Sub Afdelingsbestuur. Het Sub Afdelingsbestuur wordt gekoen door partijleden wonende in het desbetreffende ressort.

Taken

Het Sub Afdelingsbestuur is o.m. belast met:

 1. het voordragen van kandidaten ten behoeve van de ressortraden, na overleg met het Hoofdbestuur en het Afdelingsbestuur;
 2. het uitvoeren van de besluiten van het Afdelingsbestuur en het Hoofdbestuur;
 3. het coördineren en controleren van de politieke veldwerkzaamheden in hun ressort, onder begeleiding van het Afdelingsbestuur;
 4. het geven van leiding aan de werkzaamheden van de leden binnen hun ressort, hetwelk zij tracht te bereiken door de volgende taken:
 1. het kenbaar maken van de doelstellingen en opvattingen van de Partij aan de leden en aspirant leden;
 2. het uitdragen van het partijprogramma en het activeren en motiveren alsook het mobiliseren van de leden tot verwezenlijking van de actiepunten;
 3. het bevorderen van de scholing en de vorming van de leden;
 4. het maximaal ondersteunen van propaganda-activiteiten in het ressort;
 5. het verstrekken van allerlei informatie aan de leden en het distribueren van bulletins en kranten;
 6. het ondersteunen van de vertegenwoordigers in de ressortraden;
 7. het op reguliere basis houden van bestuursvergaderingen en vergaderingen met de leden;
 8. het schriftelijk rapporteren over de vergaderingen en veldactiviteiten aan het Hoofdbestuur;
 9. het actief werken aan fondsvorming ten behoeve van de Sub Afdeling van de Partij met medeweten en goedkeuring van het Hoofdbestuur.

Het Sub Afdelingsbestuur schorst een Sub Afdelingslid, indien dit lid zich schuldig maakt aan zaken die de Partij schaden en draagt voormeld lid binnen 14 (veertien) dagen voor tot ontheffing of royement bij het Hoofdbestuur. In het Huishoudelijk Reglement worden met betrekking  tot de Sub Afdelingen nadere regelingen vastgesteld.
Leave a Reply